Bis
Źródło : https://bloomberg.com

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) opublikował wczoraj, tj. 23 czerwca, roczny raport ekonomiczny, w którym wyraził swoją obawę wobec wejścia między innymi giganta mediów społecznościowych Facebook w globalną przestrzeń finansową.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych to międzynarodowa instytucja finansowa mieszcząca się w Szwajcarii, której właścicielami jest 60 banków centralnych z całego świata. Opublikowany przez BIS raport zatytułowany “Technologia w finansach: szanse i zagrożenia” w zasadzie bardziej wskazuje na to drugie ze stron firm takich jak Alibaba, Amazon, Facebook, Google czy Tencent. Dzięki potężnym bazom klientów/użytkowników ich systemy płatności mogą potencjalnie zdominować rynek, co z kolei najprawdopodobniej doprowadzi do dużych zmian w branży finansowej. Firmy te, pomimo już respektowanego i globalnego zasięgu, dodatkowo mają duże szanse na to, by szybko wyrosnąć na duże instytucje finansowe o znaczeniu systemowym. W raporcie BIS “wyróżniony” jest projekt Libra autorstwa Facebook, który oferować ma nowe usługi płatnicze dla swoich użytkowników stanowiących blisko 40% populacji całego świata.

Jako plusy wejścia gigantów technologicznych w świat finansów BIS podaje : „Niskobudżetowe struktury tych firm mogą być łatwo zeskalowane w taki sposób, aby zapewnić podstawowe usługi finansowe, szczególnie w miejscach, gdzie duża część populacji jest nieobsługiwana przez banki. Korzystając z dostępu do potężnych baz danych i analizy struktury sieci na swoich platformach, giganci technologiczni mogą ocenić ryzyko kredytobiorców, zmniejszając potrzebę zabezpieczenia w celu zapewnienia spłaty pożyczek. W związku z tym, firmy te zwiększają efektywność świadczenia usług finansowych, promowania integracji finansowej oraz umożliwiają związane z tym korzyści w działalnościach gospodarczych”. 

Raport podkreśla potrzebę kompleksowego podejścia do regulacji finansowych, polityki konkurencji i regulacji prywatności danych. “Celem powinno być reagowanie na wejście dużych graczy usług technologicznych do przestrzeni finansowej, aby czerpać korzyści ze zmian przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Jako że działania firm technologicznych stoją na granicy regulacji i granicach geograficznych, koordynacja z władzami – zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi – ma kluczowe znaczenie”.

Istnieje również możliwość, że przez swoje ogromne zasięgi i zasoby danych, globalne firmy technologiczne wprowadzając swoje własne systemy płatności mogą wyprzeć tradycyjne banki. Dlatego też raport BIS wskazuje na dążenie do zapewnienia równych szans dla firm i banków, biorąc pod uwagę szeroką bazę klientów/użytkowników, dostęp do informacji i różnorodne modele biznesowe.

Ostatnia aktualizacja :