Online stock exchange

 

Giełda Papierów Wartościowych w Gibraltarze (GSX) uruchamia notowania papierów wartościowych opartych o technologię blockchain.

Obecnie GSX rozpoczął dodawanie szeregu nowych produktów znanych jako cyfrowe, inteligentne lub tokenizowane papiery wartościowe, takie jak obligacje korporacyjne, obligacje zamienne, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, papiery wartościowe pochodne, fundusze otwarte i fundusze zamknięte, podaje komunikat. Stosując technologię rozproszonej księgi głównej (DLT), GSX zamierza umożliwić większą płynność i ułatwić demokratyzację rynków kapitałowych. W przeciwieństwie do Głównego Rynku GSX, GSX Global Market zapewnia „lżejszy” system raportowania i zakres sprawozdań giełdowych, które rzekomo umożliwiają emitentom obniżenie kosztów akcji. GSX jako uznana giełda papierów wartościowych, regulowana w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA), nie wymaga od emitentów papierów dłużnych.

Nowe akcje pojawią się na rynku w dzięki integracji systemu wymiany papierów wartościowych przez spółkę zależną Grupy GSX – Hashtacs i STO Global-X. Projekt umożliwia giełdom i innym kwalifikowanym instytucjom finansowym tokenizowanie aktywów i zwiększanie obrotu i rozliczanie cyfrowych papierów wartościowych.

W marcu 2019 r. GSX z powodzeniem wdrożył prototyp GSX Digital Stock Exchange w oparciu o DLT połączony z Securities Trading Asset Classification Settlement (STACS) i na jego podstawie wystawił obligacje testowe. Opracowany – wraz z singapurską firmą blockchainową Hashstacs – projekt z obsługą STACS pozwala na publikację cyfrowych funduszy i sprzedaży długów na blockchainie.

Ostatnia aktualizacja :