IRS otrzega właścicieli kryptowalut

 

Amerykański Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service – IRS) powiadomił w piątek 26 lipca, że rozpoczął wysyłanie listów do właścicieli kryptowalut, doradzając im, aby zapłacili wszelkie zaległe podatki z tytułu obrotu walutami cyfrowymi lub zmienili tegoroczne zeznanie podatkowe.

 

Podatki od kryptowalut są wciąż dobrym tematem do długich rozmów zarówno w Europie, jak i za Oceanem. Każdy zainteresowany prawdopodobnie pamięta sytuację z poprzedniego roku w Polsce, gdzie w kwietniu, czyli końcowym okresie rozliczeń podatkowych, stwierdzono, że na każdą transakcję z udziałem kryptowalut zostanie nałożony podatek od czynności cywilnoprawnych 2% (PCC). W rezultacie, pojawiła się grupa osób bardzo często obracająca kryptowalutami, której wyliczony podatek PCC kilkunastokrotnie przekraczał kapitał inwestycyjny. Na szczęście, wycofano się z tego pomysłu i na waluty cyfrowe obowiązuje standardowy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na mocy komunikatu IRS 2014-21, w USA waluty wirtualne są własnościami podlegającymi podatkowi federalnemu. Najwyraźniej ktoś w amerykańskiej “skarbówce” zwrócił uwagę na zbyt małe wpływy z podatku od obrotu kryptowalutami. Wysyłane listy według IRS mają charakter edukacyjny oraz są ich trzy odmiany – 6173, 6174 lub 6174-A. Wszystkie trzy wersje starają się pomóc podatnikom zrozumieć ich obowiązki podatkowe oraz sposoby korygowania błędów poprzednich.

Słowa komisarza IRS Chuck’a Rettig’a nie brzmią jednak typowo edukacyjnie :

“Podatnicy powinni traktować te listy bardzo poważnie, przeglądając ich zgłoszenia podatkowe i, w stosownych przypadkach, modyfikować dawne zwroty i spłacać podatki, odsetki i kary […] IRS rozszerza nasze wysiłki związane z walutami wirtualnymi, w tym zwiększone wykorzystanie analiz danych. Skupiamy się na egzekwowaniu prawa i pomaganiu podatnikom w pełnym zrozumieniu i wypełnianiu ich zobowiązań.”

Do końca sierpnia ponad 10 000 podatników otrzyma te listy. Nazwiska tych podatników uzyskano poprzez różne bieżące prace IRS w zakresie przestrzegania przepisów.

Ostatnia aktualizacja :