Bitmarket
Źródło: https://wallup.net

W nocy z 8 na 9 lipca na stronie polskiej giełdy BitMarket pojawił się komunikat o zakończeniu działalności giełdy. Jako “standardowy” powód zamknięcia platformy podaje się utratę płynności giełdy.

 

Komunikat ze strony bitmarket.pl

Giełda BitMarket działała od roku 2014, więc była jedną z najstarszych polskich giełd kryptowalut. Obok Bitbay, była ona drugą najpopularniejszą giełdą wśród naszych rodaków. Pomimo wąskiej oferty dostępnych kryptowalut, dość często była używana jako kantor np. w celu zamiany PLN na Bitcoina (BTC).

Informacja zaskoczyła wiele osób, ponieważ nie było żadnych wydarzeń lub ogłoszeń sygnalizujących nadchodzący upadek giełdy. Od kilku miesięcy słychać opinie o zakończonym bear markecie, więc teoretycznie firmy i instytucje, które przetrwały ten “krwawy” okres, powinny powoli wychodzić na prostą – dlatego też upadek giełdy BitMarket jest dużym zaskoczeniem.

Jak podaje portal Bithub, o godzinie 22:32, tuż przed zamknięciem giełdy, pojawił się raport IQ Partners Spółka Akcyjna – spółki będącej właścicielem portalu BitMarket – sygnalizujący prawdopodobne zamknięcie giełdy.

“Zarząd IQ Partners S.A. _dalej: “Spółka”_ informuje, iż w dniu 7 lipca 2019 roku uzyskał informację od Prezesa Zarządu Gyptrade OU z siedzibą w Talinie _Estonia_, spółki zależnej od IQ Partners S.A., dotyczącą ryzyka zamknięcia w najbliższym czasie giełdy kryptowalutowej prowadzonej w domenie Bitmarket.pl z uwagi na brak możliwości regulowania zobowiązań przez operatora giełdy tj. spółkę Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie _Wielka Brytania_.

Zarząd IQ Partners S.A. na tym etapie nie ma możliwości zweryfikowania prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia, jednak w ocenie Zarządu IQ Partners S.A. w przypadku ziszczenia się tego ryzyka, spółka Gyptrade OU nie będzie mogła zrealizować procesu przejęcia giełdy Bitmarket i w jakikolwiek sposób realizować dalej tego projektu. Zgodnie z Raportem Bieżącym 27/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. IQ Partners S.A. bazując na wygenerowanym przez Gyptrade OU zysku miała wydać warranty subskrypcyjne Serii A. W zaistniałej sytuacji, według opinii Zarządu IQ Partners S.A. warunek ten nie zostanie zrealizowany, a tym samym nie będzie to miało wpływu na wynik finansowy ani strukturę akcjonariatu.

Celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, IQ Partners S.A. w związku z informacjami o potencjalnie złej sytuacji spółki Kvadratco Services Limited, złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie.”

BitMarket jest drugą polską giełdą kryptowalut, która w ostatnim czasie “zwinęła interes”. Ponad miesiąc temu działalność zakończyła giełda Coinroom, przez co według nieoficjalnych danych, użytkownicy stracili do 60 tysięcy zł. Z e-maili docierających do redakcji Bithub wynika, że tym razem straty pojedynczych użytkowników mogą być wielkokrotnie wyższe.

Ostatnia aktualizacja :