Wideo relacja z prelekcji na temat Smart Cities, nagrana w trakcie spotkania Blockchain Alliance w Beyond Data Center w Poznaniu.

Prelegentem był CTO Smart Cities Polska – Mateusz Jarosiewicz – twórca think-tanku Smart Cities Polska i neOS. Prelegent konferencji polskich i międzynarodowych dot. smart city i edukacji. Współwydawca europejskiego magazynu City:One poświęconego technologiom dla miast.

mateusz jarosiewicz

W swoich wystąpieniach i działalności przedstawię jaką rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym i w polityce odgrywają nowe platformy technologiczne. Udowadnia że poza władzą finansową oraz medialną korporacje posiadają także władzę informacyjną, której emanacją jest niespotykany wpływ na kulturę, postawy społeczne i politykę państwa. Udowodnia także, że sfera informatyczna jest już od wielu lat poza kontrolą i analizą rządu, państwa i suwerena.

Przedstawia od 7 lat propozycje organizacji w celu odzyskania suwerenności w sferze informacyjnej oraz projekt procesu powstania nowego systemu dla państwa. Pokazuje jak wpisują się one w krajobraz podobnych działań podejmowanych w innych miejscach na świecie zarówno przez innowacyjne rządy jak i oddolne grupy obywatelskie.

Przekonuje, że  budowa ruchu politycznego na bazie społeczności osób tworzących i używających nowych narzędzi IT ma największy potencjał powodzenia jeśli chodzi o uzyskanie decydujących wpływów politycznych na Państwo Polskie, odbudowę sieci społecznej oraz zachowanie dalekosiężnej suwerenności i potęgi.

Ostatnia aktualizacja :