Opis DASH

Dash to powstała w 2014 roku kryptowaluta o otwartym kodzie źródłowym (open source) oparta na technologii blockchain, a także zdecentralizowana autonomiczna organizacja (DAO), mająca na celu stworzenie systemu szybkich, bezpiecznych i gwarantujących prywatność transakcji za pomocą kryptowaluty Dash. Organizacja ma aspiracje do stania się ogólnodostępnym, powszechnie akceptowanym systemem płatniczym, który będzie wykorzystywany do codziennych płatności, akceptowany w wielu punktach sprzedaży na całym świecie, a także do transakcji wymagających gwarancji bezpieczeństwa środków.