Opis ETH

Ethereum jest platformą opartą o technologię blockchain służącą do zawierania tzw smart contract (inteligentne kontrakty) oraz tworzenia aplikacji działających w zdecentralizowanej sieci peer-to-peer.

Tokenem będącym środkiem płatności jest 1 Ether (1ETH). Obecnie po podziale sieci, który jest skutkiem przeprowadzonego w 2016 hard forka i braku porozumienia między wszystkimi użytkownikami sieci mamy dwie waluty: Ethereum (ETH) oraz Ethereum Classic (ETC).