Jak donosi CCN, amerykańskie biuro podróży służbowych TurnKey Jet pod pewnymi warunkami będzie mogło wygenerować i sprzedawać swoje tokeny TKJ stworzone w celu zminimalizowania problemów, jakie pojawiają się podczas międzynarodowych transakcji za loty. W opublikowanym liście SEC postanowiła zalecić “brak jakichkolwiek działań” stwierdzając, iż pod określonymi w tym liście warunkami tokeny TKJ nie będą traktowane jako papiery wartościowe spółki. Warunkami tymi jest między innymi fakt, iż tokeny TKJ będą używane tylko na platformie biura, nigdzie poza nią oraz transfery TKJ powinny być kierowane tylko i wyłącznie na portfel biura. Postulaty oczywiście nie kończą się na tak oczywistych, jak te wyżej wymienione. Bardzo ważnym aspektem porozumienia jest również zapis, iż firma nie może wykorzystywać wpływów ze sprzedaży żetonów na rozwój platformy. Musi również odkupywać żetony tylko ze zniżką. Ludzie, którzy posiadają tokeny TKJ, muszą zawsze ponieść stratę, jeśli zdecydują się nie używać tokenów do kupna biletów, czyli będą je “hodlować”.

Jest to punkt zwrotny w podejściu SEC’u do tokenów, ponieważ w niedalekiej przeszłości dyrektor SEC’u, Jay Clayton, stwierdził iż jego zdaniem każdy token jakiejkolwiek spółki jest rozpatrywany jest jako papier wartościowy. Ostatnimi czasy złagodził swoje stanowisko na temat Ether’a, więc również wspomniany w artykule preceder jest kolejną dobrą wiadomością dla świata technologii blockchain i kryptowalut.

 

Ostatnia aktualizacja :