Afera mtgox

 

Nie wszyscy, którzy używali Mt. Gox lub nawet ten, kto stracił pieniądze na zhańbionej giełdzie bitcoinów, jest uprawniony do otrzymywania czegokolwiek z planu rehabilitacji cywilnej.

Zatwierdzeni wierzyciele mają prawo do kwestionowania roszczeń innych wierzycieli, którzy z kolei mają prawo do odwołania. Japońskie prawo dodatkowo przewiduje również „roszczenia własne”, ale ci wierzyciele podlegają innej procedurze ustalonej.

Ofiary tej wymiany mają czas do odwołania się do 7 maja tego roku.

Samozwańczy wnioskodawcy również nie mają prawa do głosowania w różnych aspektach cywilnego planu rehabilitacji, uprawnienia przyznane zostały tylko wierzycielom zatwierdzonym przez Powiernika Rehabilitacji. Ofiary, których samozwańcze roszczenia zostały odrzucone przez innych wierzycieli, muszą do 7 maja złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego w Tokio, który zdecyduje, czy wniosek jest ważny, czy nie.

Powiernik twierdzi, że odrzucił roszczenia na podstawie kilku kryteriów. Po pierwsze, jeśli saldo wynosi zero, użytkownik nie ma roszczenia. Po drugie, jeśli saldo bitcoin było niższe niż kwota, którą dana osoba zażądała, ich żądanie zostało odrzucone. Trzy, jeśli powiernik nie może określić, czy użytkownik był ofiarą Mt. Gox, czy nie, roszczenie jest odrzucane. Przypuszczalnie, masowe oszustwo Mt. Gox przyciągało wiele fałszywych roszczeń. Poszkodowani wciąż mogą ponownie przesłać plik, jeśli zrobią to w określonym czasie.

Przed wierzycielami Mt. Gox jeszcze daleka droga do odzyskania swoich środków. Wierzyciele to termin odnoszący się do osób, których pieniądze zaginęły, w trakcie głośnej afery z przed pięciu lat. Zostaną oni spłaceni z aktywów pozostających po zbankrutowaniu giełdy kryptowalutowej.

Ostatnia aktualizacja :