Rząd Liechtensteinu wprowadza ustawę regulującą usługi oparte o technologię blockchain

 

 

Rząd Liechtensteinu poinformował w komunikacie prasowym opublikowanym  8 maja o nowym rozporządzeniu dotyczącym tokenizacji, dostawcach usług kryptowalutowych i blockchain.

Nowo przedstawiona ustawa Token and VT Service Providers Act, uchwalona 7 maja, ma na celu poprawę ochrony inwestorów, zwalczanie prania brudnych pieniędzy i zapewnienie przejrzystości dla tego sektora. W ustawie przytacza się również tokenizowane papiery wartościowe i sposób, w jaki tokenizacja może zostać wykorzystana do rewolucyjnego cyfryzowania kolejnych dziedzin i sektorów “realnego życia”.

Nowe prawo rzekomo reguluje „systemy transakcyjne oparte na technologiach zaufania”, zamiast wyraźnie odnosić się do blockchain, zabieg ten zastosowano aby prawo pozostało aktualne w przypadku pojawienia się nowej technologii. Ustawodawcy oczekują, że tokenizacja „stworzy nowe możliwości w obszarach usług finansowych, logistyki, mobilności, przemysłu energetycznego, przemysłu i mediów”.

Wreszcie w komunikacie stwierdza się, iż rząd jest przekonany, że nowe rozporządzenie stworzy odpowiednie środowisko regulacyjne, które przeciwdziała ryzyku, zapewnia przejrzystość regulacyjną i ułatwia rozwój technologi blockchain w tradycyjnych sektorach  gospodarki.

Ostatnia aktualizacja :