Szwajcarska Rada Federalna rozpoczęła okres konsultacji w sprawie dostosowania prawa federalnego do rozwoju technologii blockchain. Głównym celem obrad jest poprawienie pewności prawnej w odniesieniu do aplikacji blockchain, w celu stworzenia podstaw dla ram regulacyjnych dla przemysłu w Szwajcarii. Głównie w sektorze finansowym. Zgodnie z dokumentem konsultacje Rady Federalnej potrwają do końca czerwca 2019 roku.

W połowie grudnia 2018 r. Szwajcarska Rada Federalna przyjęła raport na temat regulscji prawnych dla blockchain w sektorze finansowym, stwierdzając, że obowiązujące prawo finansowe w kraju jest odpowiednie dla tej branży, ale wymaga pewnych konkretnych dostosowań. Władze postulowały o większą przejrzystość prawną dla posiadaczy biznesów opartych na sieci blockchain i zapewnienie, że zdecentralizowane platformy handlowe podlegają krajowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).

Po ogłoszeniu Rada opublikowała projekt dokumentu konsultacyjnego, proponując szereg dostosowań, w tym ustanowienie cyfrowej rejestracji praw w szwajcarskim kodeksie zobowiązań, a także segregację aktywów kryptograficznych w przypadku bankructwa w federalnej ustawie o windykacji i upadłości.

Rada zaproponowała również utworzenie nowej kategorii zezwoleń dla obrotu instrumentami przy użyciu rozproszonej technologii księgowej (DLT) w prawie dotyczącym infrastruktury rynkowej, aby zapewnić regulacje dla rynku finansowego. Poza tym organ zaproponował dostosowanie przyszłej ustawy o instytucjach finansowych w celu ustanowienia koncesji na prowadzenie handlu kryptowalutami jak dla tradycyjnych giełd papierów wartościowych.

Szwajcarska Rada Federalna stwierdziła, że zasady AML mają zostać włączone do planowanej zmiany rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach trwającej rewizji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

Na początku tego tygodnia Zgromadzenie Federalne szwajcarskiego rządu zatwierdziło wniosek o zalecenie Radzie Federalnej dostosowania istniejącego prawodawstwa do regulacji rynku kryptowalut.

Ostatnia aktualizacja :